Împărații fondurilor europene

UPDATE: Mîine, în Gazetă, ultimul episod al traseului banilor!

miercuri, 4 decembrie 2013, 10:28

UPDATE: Mîine, în Gazetă, ultimul episod al traseului banilor!

Ruta secretă a milioanelor din Gala Bute (III)

Cum a fost aprobat, în galop regal, proiectul Galei Bute și cine sînt oamenii care au făcut totul ca banii europeni să dispară repede din cont x 90,73% din bani fuseseră deja scoși din bancă înainte de aprobarea europeană x Ministerul Elenei Udrea a achitat suma în plin control antifraudă

Investigație de Mirela Neag și Cătălin Tolontan

“Ce-i drept, nu era prea multă presa noastră. La cei peste 30 de milioane de supuși se tipăreau zilnic abia vreo 25.000 de exemplare de gazete, dar stăpînul nostru plecase de la ideea că oricît de fidelă ar fi o presă, nu se cade să fie prea numeroasă, căci s-ar putea naște de aici obiceiul de a citi peste măsură. Mai încolo nu mai e decît un pas pînă la dobîndirea obiceiului de a gîndi, și doar se știe cîte necazuri, neplăceri și belele se nasc din asta”
Ryszard Kapuscinski, ”Împăratul” – despre grandoarea și decăderea lui Haile Selassie, împăratul Etiopiei pînă în 1974, timp de patru decenii

Sîntem la episodul trei al poveștii. Am parcurs un drum lung împreună.

Într-adevăr, e mult de citit. ”E de citit peste măsură”, vorba reporterului polonez care a străbătut lumea pînă în Abisinia. Te pomenești că, în ritmul acesta, ne paște pericolul de a gîndi! Ar fi insuportabil. Mai ales pentru împăraţi.

Așadar, Rudel Obreja face din Gala Bute un profit de 50%. Inițial, îi rămîn 1,2 milioane de euro, din cele 2,3 milioane, bani provenind covîrșitor din fonduri publice, naţionale și comunitare. Mai departe vom vedea ce se va întîmpla cu profitul, surplusul, beneficiul, spuneți-i cum doriți!

Pentru ca acest profit să fie posibil, BRD i-a dat lui Obreja un credit fără garanţii imobiliare de 10,1 milioane de lei, la recomandarea personală a Elenei Udrea.

poza mijloc1

În trei săptămîni se avizează dosarul!
Și s-a mai întîmplat ceva minunat, de neimaginat pentru oamenii obișnuiţi care încearcă să aplice la fondurile europene. Proiectului i se acceptă finanţarea pe bani europeni în nici trei săptămîni de la depunerea cererii!

Ca și în cazul creditului la bancă, aprobarea fondurilor europene durează extrem de puţin. Priviţi pașii graţioși:

1. Pe 16 iunie 2011, MDRT solicită bani pentru promovarea frunzei prin cererea de finanţare nr. BI/1/2/5.3/A/697.

Solicitantul fondurilor europene a fost MDRT, în numele ”beneficiarul final al banilor, care este Direcţia Turistică de Marketing”. Asta găsesc inspectorii DLAF, scotocind prin documentele ministerului.

În schimb, ministerul Elenei Udrea pretinde altceva. Într-un document intern de control aflat în posesia ziarului, MDRT proclamă procurorilor, cu tonul unui împărat, că ”s-a considerat că Europlus Computers este beneficiarul final al banilor”!

Procurorii și-au însușit vreme de doi ani această teorie a ministerului, ”Lăsați-ne în pace, mergeți la Obreja!”, concepînd una dintre cele mai jenante anchete imaginabile, asta potrivit constatărilor scrise de propriul șef în Ordonanța de respingere a rechizitoriului! Acum două zile DNA a anunţat că a ieșit din ploconeala făcută în faţa curţii. Poate. Mai vedem.

2. Pe 24 iunie 2011, MDRT nu mai așteaptă să primească aprobarea și semnează contractul nr. 232 cu Europlus.

3. Pe 7 iulie 2011, prin decizia nr. 2007, Autoritatea de Management aprobă finanţarea europeană pentru Gala organizată de Europlus.

Dar în această goană în serviciul bunăstării supușilor lor, prealuminaţii conducători comit o eroare!

”AMPOR îi dă verde la bani europeni dosarului lui Obreja cu doar două zile înainte de gală și cînd deja Europlus cheltuise aproape tot creditul!”- Sursă a Gazetei

Intră în scenă augusta persoană a lui Gabriel Friptu, 55 de ani, specialistul fondurilor europene din România. Pe scurt, ”Secuiul”.

Friptu, rege pe un PIB cît al Republicii Moldova
Gabriel Friptu este unul dintre cei mai rutinaţi înalţi funcţionari pe fondurile europene din toată împărăţia.

Din mai 2006, pînă în prezent și mulţi ani trăiască de acum înainte, Secuiul domnește pe tronul de director general al Autorităţii de Management al Programului Operaţional Regional (AMPOR) din cadrul MDRT.

În înţelepciunea lui, Friptu gestionează 4,57 miliarde de euro fonduri europene, cam cît tot Produsul Intern Brut al Republicii Moldova, că tot e la modă subiectul cu mica împărăţie de peste Prut.

Rezultatele dezastruoase ale Secuiului
Rata de succes a absorbţiei sub dregătoria lui Friptu a fost între 10 și 20%, cea mai mică din Europa. Brusc, în guvernarea USL, a raportat o creștere la 40%!

Aceste cifre nu iau în calcul corecţiile ulterioare aplicate de Comisia Europeană din cauza neregulilor, corecţii devastatoare pentru România!

Conform unor estimări, numai penalizarea de 1 miliard anunţată recent de ministrul Teodorovici echivalează cu aproape toate fondurile europene absorbite de ţară în perioada 2009-2011.

Normal că, pe baza acestor rezultate dezastruoase, Friptu merită să fie menţinut în funcţie, iar averea să-i crească la curtea strălucitoare din Abisinia, curte care-și perpetuează ceremoniile magnifice, indiferent cine vine la putere.

”Prealuminatului nostru conducător îi plăcea ca oamenii de la curte să-și înmulţească averile, să le crească conturile la bănci și să le plesnească pungile de hîrtii foșnitoare. Nu-mi amintesc ca generosul nostru stăpîn să fi retras cuiva funcţia sau să-l fi aruncat în stradă din cauza corupţiei. N-are decît să fie corupt, dar să dovedească loialitate! Monarhul nostru, datorită memoriei incomparabile, dar și denunţurilor care nu mai conteneau, știa exact ce și cît are fiecare, dar contabilitatea asta o ţinea pentru fiecare fără a folosi, dacă supusul se dovedea loial””Împăratul”

Suveranul are ochi albaștri
În Etiopia Europei, împăraţii sînt mai mulţi.

Pe la colţurile palatului său, lui Friptu i se amintește uneori, ca să nu uite cine-l apără, de decizia răuvoitoare a CNSAS. În iunie 2011, CNSAS a constatat existenţa „calităţii de lucrător al Securităţii în ceea ce-l priveşte pe Friptu Gabriel Laurenţiu”.

”România liberă” l-a adus, cu curaj, în atenţia publică, acum cîţiva ani. Dar Friptu a rezistat și a început să dea cu plăcere interviuri în ziarele de business, în care explica felul în care se vor plimba galbenii europeni prin ţară.

În cazul Galei Bute, banii s-au rostogolit unde a trebuit.

Plată în plin control antifraudă!
90,73% din creditul de la BRD a fost cheltuit înainte de aprobarea finanțării europene

pozacerc1Împărăţia lui Friptu, fostul locotenent major al Securităţii, a dat ultimul aviz favorabil pe dosarul Galei Bute.

Pe 30 iunie 2011, Obreja luase creditul, deși banca nu avea nici o garanţie. Culmea, aflăm acum că nici ministerul nu avea vreo garanţie că i se va accepta proiectul!

Aprobarea fondurilor europene a venit pe 7 iulie, dar atunci banii fuseseră deja scoși din contul BRD Sucursala Academiei de către Obreja. Desigur, nu fuseseră cheltuiţi. Doar scoși.

PASUL 5:
4 mil. de lei din credit rămîn nefolosiți
Acesta e adevărul. Pur și simplu, Rudel Obreja nu se atinge de 4 milioane de lei dintre cei 10 încasaţi din creditul BRD! De ce? Nu are nevoie! El face cheltuieli de cel mult 6 milioane de lei.

Existenţa rezervei n-a fost cunoscută public pînă astăzi și a fost crucială pentru ruta ulterioară a banilor.

4 milioane de lei, puiiii, puiiii, stau grupaţi după gardul de sîrmă în contul din Raiffeisen Bank al lui Obreja și ciugulesc aerul cu ciocul.

Din acest moment, ”urmează alte mișcări frumos gîndite ca să acopere traseul banilor”, potrivit unei alte surse a ziarului.

PASUL 6:
Obreja cedează către BRD încasările de la minister

Pe 28 decembrie 2011 (în zilele de final de an regatul e toropit și supușii stau la gura sobei), prin contractul de ipotecă 140/4/28.12.2011, Obreja cedează băncii creanţa pe care o are asupra ministerului.

Sub iscălitura lui Gheorghe Nastasia, ministerul confirmă că este de acord să plătească direct către BRD suma de 8,1 milioane de lei. Atît convenise MDRT cu Obreja să-i achite, în urma recepţiei evenimentului.

Nastasia este, alături de directorii Alina Dincă, Mihaela Dincă și Carmen Moraru, unul dintre personajele-cheie ale afacerii. Vorbim despre lotul din minister, că sînt mai multe echipe care s-au sincronizat, precum culorile din coada păunilor.

Ce se întîmpla dacă nu plătea?! DLAF: „Nici nu trebuia să plătească”
În realitate, conform concluziilor DLAF, ministerul trebuia să facă un singur lucru. Să spună: nu plătim!

Conform DLAF, ministerul Elenei Udrea avea temeiul legal și obligaţia de a rezilia contractul și de a nu-i achita cele 8,1 milioane de lei lui Obreja ”pentru că doar 1% din bani au fost folosiţi pentru promovarea brandului turistic”.

În acest caz, s-ar fi păcălit banca, lucru perfect posibil teoretic, dar imposibil după cum fusese pregătită generoasa afacere.

Nastasia, alt împărat 
FACSIMIL1Dacă BRD păţea ceva, primul suspectat chiar de către bancă ar fi fost bancherul care a aranjat circuitul banilor. Și asta nu-și putea permite. Nici el, nici suita regală din minister și de la fondurile europene.

Prieten cu bancherii și loial lui Udrea, Nastasia a rămas, pînă în august 2013, inspector la Secretariatul General al Guvernului Ponta. Asta coabitare! Acum s-a întors la afacerile de turism Poiana Ţapului, unde este supranumit (deja e o inflaţie de monarhi!) ”Împăratul”.

Nastasia e omul care a parafat 99% dintre documentele ministerului în locul Elenei Udrea. Ea i-a delegat dreptul de semnătură.

Celelalte preafericite prinţese ale împărăţiei sînt bine mersi prin ministere. Majoritatea se ocupă tot de fonduri europene. Bună coabitare! Evident că nu ne dau nici un document, evident că toate șmecheriile sînt păstrate în sertare, ca să se facă schimb de prizonieri cînd o fi cazul.

PASUL 7:
Ministerul plătește către bancă, Obreja nu vede banii
Nastasia zice către BRD staţi liniștiţi, vă virăm vouă banii, staţi liniștiţi, și vine ziua de 1 februarie 2012.

Ministerul se găsește în plin control al DLAF. Apăruseră indicii penale pe Gala Bute. Dar aici e ministerul Elenei Udrea, aici se răsfaţă curtea princiară, așa că MDRT plătește fără să clipească!

Era cam deranj în ţară, oamenii ieșiseră pe stradă în Piaţa Universităţii din Abisinia și ”din cauza asta domnea în palat o așa teamă de prăpastie, că fiecare se străduia să se ţină aproape de împărat, încă nedîndu-și seama că întreaga curte – ce-i drept, pe încetul și cu demnitate – se îndreaptă spre marginea prăpastiei”.

”Din ce bani ați plătit?!”
Cu ordinul de plată 9/1.02.2012 se operează transferul bancar de la MDRT către BRD. ”Din ce bani aţi plătit?”, întreabă imediat inspectorii DLAF. Upsss!

În împărăţie se naște o undă rece, care face cristalurile să vibreze. Dacă erau un pic mai cu picioarele pe pămînt, ”dar era atîta zarvă în tot palatul, o adevărată șarjă asupra cutiei fermecate”, și-ar fi dat seama că ruta banilor nu e sigură.

”Fiindcă toate, dragă prietene, toate erau așa de întoarse pe dos încît era onorabil să iei bani și era o dezonoare să nu iei. În a nu lua se simţea un soi de infirmitate, de moliciune, un fel de neputinţă demnă de milă. Iar cel care lua umbla cu o asemenea mină de parcă ar fi vrut să-și dovedească puterea și să-și spună, plin de sine: în genunchi, norod de muieri!” – ”Împăratul”

Siguri pe protecția zeilor, au mers înainte! Și noi după ei, pîș, pîș. Împreună, în ziarul de mine.

 

 

Citește primele două părți ale investigației:

1.Banii orfani ai Europei
2. Profitul Galei: 1,2 mil. de euro

Comentarii (49)Adaugă comentariu

furiosul  •  4 decembrie 2013, 10:39

M-am infuriat rau de tot dupa ce am citit artiolul. Eu am incercat sa accesez in urma cu doi ani fonduri europene pentru a demara o afacere. Aveam o idee si am depus dosarul. Am facut si credit pentru cofinantare si am asteptat 8 luni pentru aprobarea cererii de finantare. Intre timp am dar faliment pentru ca dobanda la credit m-a omorat. Mama lor de hoti!

Cătălin Tolontan  •  4 decembrie 2013, 10:49

1, furiosul: da, asa e, mdrt a luat aprobarea cam de 10 ori mai repede decit timpul mediu al avizarii cererilor de finantare

florin videa  •  4 decembrie 2013, 10:51

prietene, lucrez la ministerul fondurilor europene…. ce pot sa spun, mi se pare atat de naiva abordarea, sa muncesti atat de mult ca sa descoperi un caz, si ala pe departe…. obisnuieste-te cu ideea ca, in tara asta, orice purtator de pix care decide ceva cat de cat important uita de ce a fost pus acolo, isi pierde mintile, si e dispus sa faca orice tampenie pentru castigul lui personal… personal, ii vad zilnic pe holurile institutiei… oameni care si-au pierdut de mult contactul cu realitatea simpla, au ajuns sa se minta si pe ei insisi, cum ca ceea ce fac e corect si ca isi fac datoria….un psihiatru ar avea obiect de studiu pentru o viata intreaga… cazuri extrem de complexe de dedublare a personalitatii… poate mi-ar placea, in viitor, cand nu voi mai fi pe aici, sa dau o mana de ajutor unora ca tine

marin  •  4 decembrie 2013, 10:53

Pe cat de temeinica e ancheta, pe atat de proasta este scrisa. Pacat

redknapp  •  4 decembrie 2013, 10:54

Elena Udrea este intangibila? Se pare ca momentan da… Numai ca nimeni nu este vesnic. N-am inteles de ce pentru oamenii astia imbolnaviti de boala cronica a puterii nu functioneaza acest rationament atat de simplu. Daca nu acum, mai tarziu ilegalitatile uriase pe care le-au comis si pe care dumneavoastra le scoateti la iveala ii vor lovi necrutator. Asa ca, in numele tuturor oamenilor care vor dreptate ( si sunt destui in tara asta ) va rog sa nu-i crutati.

cgh  •  4 decembrie 2013, 11:00

http://derstandard.at/1385169775547/Grossbanken-sollen-im-grossen-Stil-Waehrungskurs-manipuliert-haben

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/geldschoepfung-wie-kommt-geld-in-die-welt-11637825.html#Drucken

si astia cu sutele de miliarde ce sint daca prapaditii aia sint deja imparati cu 8,1 mio lei?! 🙂

minunatul vest va da clasa si in materie de coruptie degeaba incercati sa va dati mari pe faleza asta pt ca tot ultimii ramineti!

ramine un mister cum reusiti voi sa rideti in halul asta de romani si cum ei se mentin in nestiinta si orbire.
romanii nici acum n-au aflat pe ce lume traiesc!! culmea!!!!
chiar acum este pe zdf info un documentar despre cum fura bancile sute de miliarde.

Cătălin Tolontan  •  4 decembrie 2013, 11:03

3, florin videa: catalin.tolontan@gsp.ro, mirela.neag@gsp.ro

si nu, nu ma obisnuiesc cu ideea ca sintem furati 🙂

El Zeus Maximus  •  4 decembrie 2013, 11:09

Ok! S- a furat. O banuiam inainte sa confirmi tu. Stim ca din fondurile astea se sponsorizeaza campanii si bnavointa potentilor financiari din spatele fiecarui partid.
problema e CE FACEM?
Stim ca s-a furat. Avem documente. putem sesiza alte foruri (in afaraa de cele din romania?) Comisie de supraveghere a UE pe problema banilor europeni?
DNA? mmm aici o sa o scalde si o sa o suceasca pana o sa apara altceva mai proaspat

PS – data viitoare cand stati acasa, in fata berii, sa meditati la cate se vor fura cu acordul DVS.
cu stima

Florin Videa  •  4 decembrie 2013, 11:17

imi pare rau, cataline, dar concret nu pot face nimic…. imi interzice legea… teoretic, exista zeci de mii de oameni pe care, practic, si tu ii platesti, si care ar trebui sa faca… dar, in viitor, nu se stie

sly  •  4 decembrie 2013, 11:22

Va amintiti cum spunea madam Udrea in iunie 2010 ca :”Nu pot să dorm noaptea şi vă spun de ce nu pot să dorm: pentru că eu trebuie să achit acest credit până la sfârşitul acestui an” in privinta creditului pe care il avea de la BRD in valoare de 3,3 milioane de EURO?
Si cum a scapat de acest credit micut-micut? http://www.cotidianul.ro/salvatorul-financiar-al-elenei-udrea-umil-angajat-la-popoviciu-184897/
Lucrurile se leaga, ca sireturile, intre acest credit si creditul dat tot de BRD lui Obreja, nu e chiar o imtimplare.Sa stai cu un credit de 3,3 milioane de euro 2 ani si banca BRD sa nu te execute?!
Sa dai ORDIN bancii sa imprumute o persoana fara nici o garantie in valoare de 10 milioane de lei fara acoperire palpabila?!
Se explica de ce Traian B.o proteja si imi miroase a legaturi in acest cu personaje sus-puse cindva si ramase si acum acolo.

vasile  •  4 decembrie 2013, 11:22

am o curiozitate…de ce nicio televiziune si niciun alt ziar nu arata nici cel mai mic interes fata de invstigatia gazetei in legatura cu „gala bute” ?

remus  •  4 decembrie 2013, 11:27

Am abonament online la gsp si ma gandeam sa nu il mai prelungesc. (Imi fura destul timp, e greu de citit in aplicatia flash, campionatul e slab, etc) . Dar investigatia „Gala Bute” m-a convins sa continui cu abonamentul. Merita sa platesc pt ca voi , cei de la Gsp, sa puteti descoperi o mica frantura din ceea ce se intimpla.

Spor la treaba 🙂

cgh  •  4 decembrie 2013, 11:28

tolontan acum este la zdf info un documentar despre cum fura concernele mondiale si nu platesc deloc impozite si totul la modul legal deoarece in vest furtul si coruptia se stie ca sint motorul sistemnului care altfel nu poate functiona. se spune ca olanda este un paradis financiar prin care sint trecute mari sume inainte de-a zbura mai departe spre alte insule pline de banci.
titlul documentarului este flucht in die karibik

Flucht in die Karibik – Steuerflucht von Großkonzernen wie Volkswagen und Bosch

https://www.youtube.com/watch?v=e1TDliYbLvQ

inainte sa ne spui ca nu ma obisnuiesc cu ideea ca sintem furati trebuie sa intelegi cum functioneaza lumea ca sa vezi ce sanse ai s-o indrepti.
daca n-ai stiut legile statelor pentru colectarea impozitelor sint vechi de 100 de ani si nu au fost adaptate la posibilitatile de astazi. de ce? un sistem minunat al cinstitilor si civilizatilor de vest care vin acolo si va vorbesc ei de coruptie ceea ce este posibil datorita faptului ca romanii nu stiu pe ce lume sint traind din povesti si vise tipic mioritice. maestrii inselaciunilor traiasc in vest si va domina total profitind de naivitatea imensa a romanilor. sa nu uitam c-au scris in forbes ca romanii sint un popor foarte naiv. daca specilistii vestici in inselaciuni nu stiu asta atunci cine?!

cinic  •  4 decembrie 2013, 11:35

existenta unui control NU desfiinteaza nici contractul nici nu este motiv de neplata (cine nu cunoaste acest aspect LEGAL, comenteaza de dragul exprimarii).
Ca o paralela, controlul de la spitalul Ploiesti inseamna ca furnizorii nu trebuie platiti????
Daca controlul ar dura (cu contestatie, cu actiune in justitie) vreo PATRU ANI rezulta ca nu se fac plati vreo patru ani…
Sper ca Gazeta nu e gestionata astfel…

Alex  •  4 decembrie 2013, 11:53

Dl. Tolontan pot sa va spun ca sunt foarte dezamagit, pacat de ancheta in sine, daca o infloriti si nu spuneti clar ce aveti de spus.
Ori faceti ancheta ori publicistica!?

fanulumocanu  •  4 decembrie 2013, 12:00

Totusi nu e o actiune „bani pentru partid” . Alea mi se par mai putin jegoase decat talhariile gen ” Gala Bute ” .

arnos24  •  4 decembrie 2013, 12:09

Ce ma impresioneaza e cata acuratete are scrierea polonezului,”Imparatul”, despre care nu stiam pana azi. Si florin videa, cata dreptate are…poate daca am inmulti cu 10 ceea ce povesteste in comentariu si ceea ce descoperi tu, Cataline, in articol, ne-am apropia cat de cat de realitate. Buba e atat de mare, poate prea mare pentru doar 2 ziaristi de investigatie. Colegii vostri dorm, noi, cititorii, vom fi revoltati un timp, dar, spre rusinea noastra, vom uita repede…uite asa trecem cu totii mai departe pana se va gasi alta buba de rascolit. Vrei sa stii de unde pesimismul asta? Pt ca orice om simplu in Romania trebuie „sa se dea pe brazda” ca sa intreprinda ceva, altfel ti se da in cap fara regrete. Pt ca noi nu avem unelte sa luptam. Si uite asa te obisnuiesti cu ideea ca suntem furati :).

mia_mi20  •  4 decembrie 2013, 12:15

Inca un exemplu de cat se fura,de cei care ne”reprezinta”!!!!De aceea ne merge atat de bine ,noua ,muritorilor de rand!!!!!!!!!!!!Se fura tot mai mult,sunt tot mai nesatui!!!!!!!!!

Cătălin Tolontan  •  4 decembrie 2013, 12:18

15, alex: nu facem ancheta, facem publicistica. Ancheta face DNA

babuinul  •  4 decembrie 2013, 12:41

Paralela cu Imparatul este superba. Pe mine m-a cucerit articolul de azi. Astept finalul. felicitari pentru munca depusa

gongu  •  4 decembrie 2013, 12:43

Poate nu realizati, dar modul cum s-a derulat acst contract arata de fapt ca in Romania se pot accesa fonduri repede. Anormal e de fapt ceea ce se intampla de regula acum.
Pe scurt, ne aflam intr-un film al absurdului, in care normalul a devenit anormal si invers.
Halal de tara

Mircea Dragan  •  4 decembrie 2013, 12:48

1. 8,1 mil. de lei „atît (cat) convenise MDRT cu Obreja să-i achite, în urma recepţiei evenimentului” este aceeasi suma cu cea din contractul semnat sau in urma receptiei aceasta a fost diminuatata? Si daca da, cunoasteti care a fost motivul oficial? Aveti o copie a contractului?
2. O intrebare de principiu care m-ar putea ajuta sa inteleg mai bine: daca cineva doreste sa-si promoveze o marca comerciala (sau altceva) la un eveniment sportiv important, poate si ar trebui sa plateasca doar valoarea bennerelor sau a materialelor promotionale?! Sau, pentru organizatorul evenimentului sportiv tot ce depaseste valoarea materialelor promotionale dintr-un contract de publicitate este profit?! Nu cumva de cele mai multe ori contractele de publicitate sunt menite sa acopere in primul rand costul evenimetului si apoi, ce ramane si daca ramane este profit. Chestiunea cu doar 1% din valoare platita reprezinta suma cheltuita pentru promovare imi suna cam comunistoid-contabil si nu are nicio legatura cu ceea ce inseamna relatii comerciale normale, contracte de publicitate (ca asta inseamna promovare) intr-o economie de piata. Dar poate ma insel!
3. Probabil ca acele cheltuieli necesare organizarii evenimentului s-au facut in graba din creditul BRD, fiindca se apropia meciul, si datorita faptului ca documentele de plata au o data anterioara celei la care s-a semnat contractul, acestea nu puteau fi decontate dintr-un motiv strict birocratic, formal, as zice oarecum excesiv. Aici nu exista frauda, ci nereguli administrative, birocratice care nu stiu cat de justificare sunt (regulile formale, birocratice)! Dincolo de aceste formalisme existente, cat de grav sau de nefiresc este, in principiu, sa aprobi (sau nu) finantarea unei cheltuieli deja efectuate daca aceasta finatare se justifica? Repet, intrebarea este de principiu.
Deocamdata atat. Intrebarile ramase ieri fara raspuns sunt in aceeasi stare, dar astept.

Bogdan  •  4 decembrie 2013, 13:02

Catalin,
O sugestie:
Succesiunea datelor este f importanta, dar este greu de urmarit in text. Ar fi si mai de efect un desen, gen Piticot (pasii si datele, plus personajele de poveste)

mamita  •  4 decembrie 2013, 13:20

Povestea este spusa clar si frumos asezata. rezumatul ei, dara metafore, arata ca astia au furat premeditat, dar au lasat urme grosolane. Deh, specilistii au plecat din tara. Toti isi merita soarta. Multumesc

durul  •  4 decembrie 2013, 13:21

Halal sa ne fie. Nu trebuie sa mai stam nepasatori si trebuie sa actionam, sa luam atitudine. Felicitari Tolo si echipei sale.

haiducul  •  4 decembrie 2013, 13:37

Va felicit pentru toata munca depusa in aceasta investigatie facuta ca la carte. Este clar unde s-au dus banii….

nicu  •  4 decembrie 2013, 14:01

asteptam ca in 3 zile sa aflam finalul.
nu mai am rabdare. sa nu fie prea lungita si apoi sa ne trezim ca nu am aflat nimic nou, doar avem ridicate semne de intrebare.
totusi aflam maine unde sunt banii? vedem sange? Vrem sa curga sange !!!!

rsn  •  4 decembrie 2013, 14:04

sper doar ca aceasta poveste sa nu se transforme intr-un de tipul celor serial sud-americane sau turcesti: pentru tiraj sau (fereasca Dumnezeu) pentru santaj.

asteptam cu nerabdare finalul: episodul pilot mi-a placut la nebunie insa episoadele ……

gabos  •  4 decembrie 2013, 14:07

@Catalin tolontan>> e pacat de cele descoperite sa scrii un asa text. Stiu ca tendinta e ca totul sa para cat mai senzatonal (chiar este) si sa acopere niste zile, dar iti spun sincer parerea mea: fiecare text din asta are anumite parti total irelevante, care nu fac decat sa incalceasca toata povestirea. As aprecia daca ar fi prezentarea mai succinta si mai putin pompoasa, fara descrieri inutile, si care sa prezinte cat mai cursiv firul actiunii.

Sper ca vei tine cont de pararea mea

Cu respect,

Cătălin Tolontan  •  4 decembrie 2013, 14:19

unomdebine: da, asta stim si noi. Ca nu spun adevarul pentru ca nu-l cunosc, pentru ca sint mintiti ei ei.

lord belial  •  4 decembrie 2013, 14:59

cit il tine bateria lanternei cu care incearca sa faca lumina, tolontan trebuie felicitat. pt ca inchide ochii la rosia montana si rmgc, putem deduce ca trustul intact, angajatorul lui tolontan, i-a interzis acestui jurnalist altminteri coltos sa abordeze subiectul. sau, poate chiar jurnalistul nu il gaseste newsworthy. asa-i tolontane, rosia montana e prea mare pt tine?

Cătălin Tolontan  •  4 decembrie 2013, 15:51

lord belial: miine ne ocupam de rosia montana, apoi la amiaza de gazele de sist, vineri rezolvam uciderea lui jfk, dar ce facem de luni incolo? 🙂

Serios, stai o secunda si gindeste-te cum e sa dai unui ziar de sport subiectul rosia montana si, in general, cum trebuie sa rezolvam noi, ziaristii, toate problemele tarii.

lord belial  •  4 decembrie 2013, 16:17

cind citesti 3 anotimpuri pe an doar the guardian, si in restul timpului doar gsp, te astepti ca cele doua sa se suprapuna, calitativ, cumva. exagerez, desigur, dar, in romania, numar pe primele doua degete de la mina ziaristii vizibili si verticali: tu si guran. sau, prin extensie, departamentul vostru de investigatii si producatorii lui guran, adica el. daca nici voi, atunci cine? nu zicem sa le rezolvati, doamne fereste, doar sa le semnalati. iar rosia montana, nu stiu, ati putea incepe prin a spune ca ”În topul publicațiilor cu publicitate de la RMGC se mai înscriu: „Gazeta Sporturilor” – 75.600 euro, „Capital” – 68.400 euro și „Click!” – 61.900 euro.”

lord belial  •  4 decembrie 2013, 16:20

ps: stilistic, interesanta maniera de a insera si potrivi citatele din imparatul, asta am omis sa zic mai devreme

flacara_violet  •  4 decembrie 2013, 16:27

Gabriel Friptu dat in vileag de RL? Pai corb la corb nu-si scoate ochii… ca doar la RL au lucrat ( si poate mai conlucreaza inca) cei mai buni prieteni inca din liceu ai lui Friptu, Nicolae N. Nicolae si Stefan Niculescu Maier… ce jocuri, frate!

Bogdan  •  4 decembrie 2013, 16:42

maine ultimul episod?
Duce undeva? Sau la cineva?

gogu frana  •  4 decembrie 2013, 16:54

Pai daca stam sa ne gandim,ce au facut mizeriile astea de oameni,furand,cateva milioane de euro,pentru afacerile necurate care se fac pe spatele poporului asta amarat,suma in cazul dat reprezinta „maruntis in buzunarul de la ceas”.La noi dreptate,bunul simt zac in sant cu,capul spart.Masmedia e vanduta cui da mai mult,justitia e o”hahalera”ce sta cu mana intinsa dupa spaga,invatamantul e”frectie la picior de lemn”,sanatatea e un banc,patroni”calaresc”angajatul,sindicatul vandut,votam politicieni care dau mici electorali mai dolofani ca de’burta-i temelia!De ce ne miram de cativa firfirici?Noi ne complacem in mocirla asta numita DEMOCRATIE!SA NU MAI DAM SPAGA,SA VOTAM CU CAPUL,SA INCHIDEM TV.CAND SE PROMOVEAZA CURVASAREALA,INDOLENTA,PROSTIA.SA DAM MANA CELUI CAZUT DEZINTERESAT.SA-R PUTEA???NU CRED!!!NU SANTEM NEMTII….

bogdan  •  4 decembrie 2013, 20:42

Frumos umorul Dumneavoastra, Simpatic Domnule Tolontan!
Inca o data, MULTUMIM!!

danut  •  4 decembrie 2013, 20:46

deja exagerati….cred ca Bute este un sportiv reprezentativ pentru tara noastra..ne a oferit multe momente frumoase…ne am simtit mandrii cu el..poate ar trebui sa gasiti alte subiecte de dezbatut….toate cele bune

OvidiuB  •  4 decembrie 2013, 21:54

E OK. Cat astfel de anchete inca apar si ziaristi ca Tolontan si Neag inca exista si INCA nu sunt calcati de masini, atunci nimic nu e inca pierdut.

Felicitari!

yogy  •  4 decembrie 2013, 22:24

Frumoasa analogia cu Imparatul, dar ce ne facem daca o sa fie incoronata Imparateasa! Fugim cu totii in Etiopia!
Mult noroc in continuare si sanatate

diana  •  4 decembrie 2013, 22:26

Suntem alaturi de voi in aceasta investigatie care merita Premiul Anului! Bafta!

cei7pitici  •  4 decembrie 2013, 22:29

Maine avem finalul? E bine, dar pacat ca se termina… Au citit in aceasta saptamana poate cele mai reusite articole de presa din ultima perioada. inca o data, felicitari

Sf_Ilie  •  4 decembrie 2013, 23:13

http://www.turnulsfatului.ro/23230/el-ar-trebui-sa-fie-ministrul-marilor-proiecte.html După teoriile dvs. dle Tolontan, cei care fac lucrurile sa mearga trebuie pedepsiti. Ca persoana care a accesat fonduri europene, si a asteptat un an pentru semnare contract, va pot spune ca pe mine nu ma deranjeaza modul in care s-a atribuit acel contract. Prefer de un milion de ori oameni care semneaza in gol acte pentru ca stiu ca vine aprobarea, decat cei care se cantoneaza in litera legii. Va pot garanta ca in 95% din proiectele POS sunt probleme cauzate de exact acest lucru pe care dvs. il atacati in aceasta ancheta: flexibilitatea. Pe mine nu ma deranjeaza flexibilitatea organismelor in acest caz, ci lipsa flexibilitatii (a se citi totala, 100%) in rest. Orice sistem inflexibil are un singur sfarsit. Prabusirea. Atentie. Sunt de acord ca dupa semnare, fluxul de bani poate fi auditat, si daca s-a facut evaziune fiscala, se pot declansa alte anchete. Dar va spun, faptul ca cineva a miscat aparatul ala idiot si inflexibil pe mine nu ma supara. Foarte bine, e nevoie sa dai cu biciul, altfel, ramai cu buzele umflate.

noaptealba  •  4 decembrie 2013, 23:51

Toate bune si frumoase, dar eu nu cred ca vor fi recuperati banii. Dar nu vreau sa omor sperantele altora asa ca va doresc spor la munca.

Vasile  •  5 decembrie 2013, 0:21

Directorii Alina Dincă, Mihaela Dincă și Carmen Moraru.Toate sunt acum Directori la Autoritatea de Management din Ministerul Transporturilor. No comment.

idiotul  •  5 decembrie 2013, 0:25

Cu Dumnezeu inainte!

torontezu  •  5 decembrie 2013, 6:21

Masina aia de pe strada Mirelei parca era condusa de unul din omusorii din Eyes Wide Shut.
In alta ordine de idei episodul III a fost strict proza, reiterand metaforic ideile avansate anterior. Asa l-am gasit. E bine ca ai facut asa, pentru ca cine pricepe va intelege.

Sursă judiciară: “Cercetările DNA pe fonduri europene sînt doar la început” | România curată  •  18 februarie 2015, 9:26

[…] “România are o rată mică de absorbţie pentru că aparatul birocratic corupt asta își dorește. E mai rentabil să te faci că vrei să accesezi fonduri europene și, dacă nu-i poţi păcăli pe cei din Comisia Europeană, să tragi banii din bugetul naţional”, declarase o sursă a Gazetei Sporturilor într-un articol publicat în 4 decembrie 2013 și intitulat “Împăraţii fondurilor europene”. […]

Comentează

Știrile momentului pe tolo.ro

No items