Nimic de la ziariști. Vocea inspectorilor antifraudă și a procurorilor despre Gala Bute

Facem publice două documente oficiale de 240 de pagini, care descriu Gala Bute. E vorba de Nota de control a inspectorilor antifraudă de la DLAF și de Ordonanța unui adjunct de șef de secție de la DNA. Inspectorii fondurilor europene și procurorii vorbesc în locul jurnaliștilor. 

marți, 30 septembrie 2014, 7:03

Facem publice două documente oficiale de 240 de pagini, care descriu Gala Bute. E vorba de Nota de control a inspectorilor antifraudă de la DLAF și de Ordonanța unui adjunct de șef de secție de la DNA. Inspectorii fondurilor europene și procurorii vorbesc în locul jurnaliștilor. 

Investigație de Mirela Neag și Cătălin Tolontan 

După trei ani, chiar și noi ne întrebăm dacă nu am ajuns prea înverșunaţi și dacă nu dăm dovadă de fixaţie în cazul Galei Bute. În ultimele zile, am recitit fără patimă documentele, datele și mărturiile pe care le deţinem.

Astăzi publicăm, fără nici un comentariu, două documente oficiale de importanţă majoră pentru caz. Ele nu sînt publice, dar e în interesul publicului să le cunoască.

Întrucît un document are 230 de pagini și celălalt 8 pagini, am rezumat pentru cititorii ediţiei tipărite etapele galei, așa cum este ea văzută de către inspectorii antifraudă ai DLAF și de către procurorii DNA.

Pe site am urcat actele integrale, care pot fi consultate începînd de azi de oricine, pentru ca oamenii să le analizeze singuri.

bute

1. Cum a atribuit MDRT contractul către firma lui Obreja

“Atribuirea contractului de prestări servicii către S.C. Europlus Computers S.R.L. s-a realizat cu încălcarea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului”

“A produs un prejudiciu bugetului de stat”

“A procurat totodată un folos material în același cuantum societăţii comerciale menţionate, astfel încât se impunea efectuarea urmăririi penale împotriva tuturor persoanelor responsabile pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată

Ordonanţă DNA – 2013

“Este inexactă și contradictorie afirmaţia reprezentanţilor MDRT din cuprinsul cererii de finanţare (activitatea nr. 7), în sensul că gala este «organizată de Federaţia Română de Box» și că «exclusivitatea pentru organizarea galei» este deţinută de o societate comercială”

“Analizând motivaţia reprezentanţilor Direcţiei Dezvoltare Turistică și Marketing cu privire la activitatea nr. 7 din cererea de finanţare, se constată că aceasta a fost preluată, în mod substanţial (chiar copiată cuvânt cu cuvânt, pe alocuri) din studiul realizat la comanda Europlus Computers SRL

Notă de control DLAF – 2012

2. Cum s-a stabilit prețul

“Bugetul contractului de servicii de promovare a fost stabilit, în concret, de S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L, iar categoriile și tipurile de servicii propuse, precum și valorile acestora au fost doar însușite de către reprezentanţii MDRT”

“În concluzie, rezultă că bugetul contractului nu a fost stabilit în funcţie de interesele MDRT de promovare a brandului turistic, ci s-a urmărit satisfacerea intereselor financiare ale S.C. EUROPLUS, reprezentată de Obreja Rudel, care în propunerile anterioare estimase valoarea contractului ca fiind de 1.980.000 EUR (fără TVA)”.

“În acest context trebuie să menţionăm că după derularea procedurii de atribuire, preţul final a fost de 1.930.000 EUR (fără TVA)”

DLAF

“Reprezentanţii MDRT nu au realizat o evaluare proprie a necesităţii achiziţiei și a realităţii serviciilor prestate și nu au urmărit ca între aceste servicii și preţul plătit să existe o echivalenţă, iar întreaga documentaţie întocmită a avut caracter formal”

“Bugetul contractului, categoriile și tipurile de servicii propuse, precum și valorile acestora au fost stabilite de prestator și au fost însușite de către reprezentanţii MDRT, care nu au urmărit interesele de promovare a brandului turistic, ci satisfacerea intereselor financiare ale inculpatului Rudel Obreja”

DNA

3. Cum s-a făcut recepția evenimentului

“Nu au fost luate în considerare interesele de inserţie mediatică ale MDRT în timpul transmiterii televizate a Galei de box profesionist «Campion pentru România»”

“În acest sens, S.C. EUROPLUS a depus la MDRT copia avizului de însoţire a mărfii seria ADT nr. 112, din 26.06.2011, în care se face referire la realizarea unui număr de 110.000 flyere pentru gala de box. În realitate, au fost realizate doar 200 de flyere, dar de către o altă societate comercială decât cea menţionată în copia avizului de însoţire a mărfii utilizată de S.C. EUROPLUS la MDRT”.

“Se constată faptul că S.C. EUROPLUS a solicitat plata contravalorii serviciilor de expunere a brandului pe televiziunile Show Time și ProTV Internaţional, în valoare totală de 125.000 EUR (fără TVA), fără a fi efectuat cheltuieli pentru prestarea acestora.

Cu toate acestea și deși nu au fost depuse nici documente care să ateste atingerea indicatorilor asumaţi prin contractul de servicii, reprezentanţii MDRT – Direcţia Dezvoltare Turistică și Marketing au considerat că aceste servicii au fost integral prestate și au acceptat la plată valoarea de 125.000 EUR (fără TVA)”

DLAF

Reprezentanţii MDRT au omis cu intenţie stabilirea unor criterii transparente de determinare a preţurilor, acceptând că serviciile achiziţionate nu vor justifica preţul achitat”

“Reprezentanţii MDRT nu și-au îndeplinit obligaţia de a verifica gradul concret de realizare a fiecărui indicator al contractului și de a accepta la plată valoarea alocată fiecărei categorii de servicii numai în măsura în care toţi indicatorii erau pe deplin îndepliniţi, ceea ce a determinat efectuarea de plăţi pentru servicii cu privire la care nu există dovezi că au fost în realitate prestate”

DNA

4. În ce fel au colaborat ministerele și alți funcționari cu autoritățile care cercetează cazul

“Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a solicitat Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul MDRT documentele care atestă respectarea obligaţiei de a verifica «rezonabilitatea preţurilor» din contractul de servicii nr. 232/24.06.2011, îndeosebi a preţurilor/valorilor solicitate la plată de S.C. EUROPLUS și admise de MDRT, însă AMPOR nu a răspuns solicitării

“Pe baza documentelor transmise DLAF, se constată că, deși reprezentanţii MDRT au precizat în documentele de recepţie faptul că anumite categorii și tipuri de servicii de promovare au fost «îndeplinite», acceptând la plată întreaga sumă alocată acestora, nu se poate verifica, pe baza unor criterii certe și verificabile, cum au ajuns la această concluzie

“MDRT avea obligaţia de a solicita, iar S.C. EUROPLUS obligaţia de a transmite, documente privind modul de alocare a fondurilor de publicitate către prestatorii finali ai serviciilor de promovare/publicitate.

Din întreaga documentaţie transmisă DLAF, până la redactarea prezentei note de control, rezultă că nu au fost respectate aceste obligaţii legale, nici de către reprezentanţii S.C. EUROPLUS, nici de către reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului”

“Reprezentanţii MDRT nu au solicitat și nu deţin documente privind cheltuielile efectuate de S.C. EUROPLUS cu privire la prestarea serviciilor de promovare (conform art. 14.2 din contract) deoarece «nu au fost considerate necesare pentru evaluarea îndeplinirii serviciilor de promovare»”

DLAF

 

5. De ce cred inspectorii și procurorii că s-a întîmplat asta

“Îndeplinirea acestor obligaţii legale ar fi evidenţiat faptul că S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. a pretins efectuarea plăţii pentru servicii de promovare în valoare totală de 1.026.000 EUR (fără TVA), în legătură cu care nu a efectuat cheltuieli, deci nu a alocat fonduri de publicitate”

DLAF

“În ceea ce privește calitatea de organizator al galei de box profesionist nu s-a observat că în cuprinsul contractului de prestări servicii nr. 232/24.06.2011 (capitolele 4 și 7) Federaţia Română de Box este menţionată ca organizatoare a galei. Acest aspect are valenţa unui indiciu că reprezentanţii legali ai MDRT și Rudel Obreja au creat și menţinut, în mod deliberat, confuzie în spaţiul public în privinţa entităţii care organizează gala de box”

DNA

6. Cum s-au luat sponsorizările de 400.000 de euro de la companiile de stat

“Implicarea Federaţiei Române de Box în organizarea Galei de box profesionist «Campion pentru România» din 9 iulie 2011 a avut ca scop obţinerea de sponsorizări de la companii cu capital de stat și utilizarea acestor resurse financiare pentru acoperirea unei părţi însemnate a cheltuielilor aferente organizării acestei gale, deși răspunderea financiară exclusivă îi revenea S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. în calitate de organizator licenţiat și autorizat”.

“În consecinţă, beneficiarul final al sponsorizărilor a fost S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., având ca asociat unic și administrator pe Obreja Rudel.

În acest fel, a fost încălcată interdicţia expresă prevăzută în art. 3, alin. (2) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, care prevede: «Instituţiile și autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice și asociaţii familiale, precum și societăţi comerciale cu capital privat»”

DLAF

“Funcţionarii menţionaţi și-au încălcat atribuţiile de serviciu și au determinat producerea unui prejudiciu companiilor, în condiţiile în care contractele care au avut ca obiect sponsorizarea galei de box profesionist au încălcat prevederile legale care interzic sponsorizarea unei activităţi cu caracter lucrativ.

Nu se poate reţine că persoanele care au încheiat contractele de sponsorizare au fost induse în eroare, în condiţiile în care toate datele referitoare la organizarea galei erau publice și de notorietate”

“Din actele cauzei rezultă că Ariton Ion, folosindu-și autoritatea derivată din funcţia de ministru al economiei, i-a determinat pe directorii celor 10 companii naţionale să încheie contractele de sponsorizare, împrejurare de natură să atragă tragerea sa la răspundere penală pentru instigare la infracţiunile menţionate anterior.

Modul atipic în care au acţionat atât ministrul, cât și reprezentanţii companiilor naţionale, valoarea neobișnuit de mare a contractelor raportat la bugetele de sponsorizare ale instituţiilor, demonstrează intenţia acestor persoane de a transfera sumele din patrimoniul public în cel al societăţii administrate de Rudel Obreja, pentru acoperirea cheltuielilor angajate de aceasta”

DNA

 7. Obreja a cerut 1,9 milioane de euro, avea acte pe 1 milion și a cheltuit pentru brandul turistic 21.000 de euro. Ministerul i-a dat 1,5 milioane de euro

“Reprezentanţii MDRT – Direcţia Dezvoltare Turistică și Marketing au recepţionat ca «îndeplinite » servicii de promovare în valoare totală de 1.539.574 EUR (fără TVA) și au refuzat la recepţie servicii în valoare totală de 390.426 EUR (fără TVA)”

“Cheltuielile efectuate de S.C. EUROPLUS, în mod concret, pentru prestarea serviciilor de promovare a României ca destinaţie turistică și a brandului turistic naţional, au fost în valoare de 91.535,78 RON (cu TVA), echivalentul a 21.700,10 EUR (cu TVA), reprezentând 1,13% din valoarea plăţii efectuate de MDRT, respectiv 8.116.800 RON (cu TVA)”

“În plus, pentru mai multe categorii de servicii de promovare în valoare totală de 1.026.000 EUR (fără TVA), reprezentând 66,64% din valoarea serviciilor recepţionate de MDRT, prestatorul S.C. EUROPLUS nu deţine niciun document justificativ, așa cum se prevede în art. 14.2 din contractul de servicii nr. 232/24.06.2011”

DLAF

8. Cum s-a format prejudiciul

“Reprezentanţii MDRT au stabilit în mod arbitrar valoarea serviciilor achiziţionate, fără a folosi criterii obiective prin care expunerea brandului cu prilejul galei să fie raportată la valoarea unor servicii similare de publicitate. Nerespectarea acestei obligaţii a permis ca suma plătită de MDRT să fie de 88,5 ori mai mare decât cheltuielile efectuate de prestator pentru serviciile de promovare, conform raportului DLAF depus la dosar”

DNA

9. De ce au refuzat europenii decontarea

“Funcţionarii ministerului au făcut cu știinţă afirmaţii inexacte în cuprinsul cererii de decontare, fiind necesară continuarea urmăririi pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile de săvârșirea acestei fapte în forma autoratului, a instigării sau a complicităţii, după caz”

DNA

“Se constată că suma de 8.116.800 RON (fără TVA) a fost solicitată la rambursare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), dar rambursarea nu s-a efectuat, fiind suspendată datorită acţiunii de control a DLAF”

“Până în prezent (…) nu s-a efectuat nicio rambursare din Fondul European de Dezvoltare Regională, la nivelul Autorităţii de Management pentru POR neexistând niciun document de solicitare în acest sens din partea beneficiarului”

DLAF

10. Responsabilități

“Reprezentanţii MDRT nu au prezentat niciun document din care să rezulte care au fost mijloacele și metodele utilizate pentru a măsura timpul de expunere, în direct și în reluare”

DLAF

“Alegerea procedurii de negociere fundamentată pe un pretins drept de exclusivitate al prestatorului dovedit de Obreja Rudel numai prin adrese nu poate conduce la absolvirea de răspundere penală a angajaţilor MDRT implicaţi în atribuirea contractului, câtă vreme aceștia nu au procedat la verificarea actelor juridice în baza cărora a fost dobândit acest drept”

“Din probele administrate rezultă că reprezentanţii MDRT, încălcându-și cu intenţie atribuţiile de serviciu, au aprobat și efectuat plăţi către prestator în baza contractului, pentru servicii neefectuate. Prin urmare au produs un prejudiciu în valoare de 868.666,37 lei în patrimoniul ministerului, producându-i totodată inculpatului un avantaj material în același cuantum, fapta întrunind elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu referire la 248 C.p. și art. 2481 C.p. în forma autoratului pentru reprezentanţii legali ai MDRT și complicităţii pentru Rudel Obreja”

“Toate aceste aspecte impun continuarea urmăririi penale pentru a se stabili dacă modul de atribuire a contractului a respectat dispoziţiile OUG nr. 34/2006”

DNA

11. De ce avem aceste documente

“MDRT, în calitate de autoritate contractantă, avea obligaţia de a solicita de la prestatorul S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. și a deţine aceste categorii de informaţii pentru a asigura accesul publicului la acestea, garantând, în acest fel, transparenţa în utilizarea fondurilor de publicitate

“Cele două obligaţii ce decurg din dispoziţiile imperative ale legii și din prevederile contractuale au ca scop asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor publice, în cazul contractelor de publicitate. Cu atât mai mult, aceste obligaţii devin mai importante atunci când fondurile provin din Fondul European de Dezvoltare Regională”

Ce ce întîmplă acum în Gala Bute?

Mariana Alexandru, procuror șef adjunct la DNA, autoarea Ordonanţei din decembrie 2013 și cea care preluase conducerea dosarului, s-a pensionat la cerere în septembrie 2014, în circumstanţe încă nelămurite.

Dosarul este continuat de un procuror care a lucrat la caz împreună cu Alexandru și de magistratul Ana Dana, repartizat în dosar. Aproape în fiecare zi, la DNA au loc audieri de martori.

Comentarii (61)Adaugă comentariu

A.D.  •  30 septembrie 2014, 17:42

D-le Tolontan,

Cititorul dvs. de la #29 (semnat „Arin Pisiceanu”)da semne ca ar incepe sa inteleaga in ce consta Democratia.

Deocamdata nu pare sa stie ca e valabil si in exteriorul tarii. Nu pare sa stie, de exemplu, ca marile democratii isi faulteaza dur propriii cetateni, oferindu-le studii de doi bani (cel putin cat timp sunt gratuite).

Si multe altele, nu doar invatamantul. Vor afla pe pielea lor, in timp. Cand vor pricepe de-a binelea, lumea va fi un morman de ruine.

Life Coach  •  30 septembrie 2014, 18:06

Vocea ziaristilor va fi atata timp cat va fi lasata sa fie auzita, pentru ca aud de un proiect de lege care ma ingrijoreaza !

A.D.  •  30 septembrie 2014, 19:44

D-le Tolontan,

Paul Craig Roberts scrie azi despre cartea ziaristuluui german Udo Ulfkotte, „Gekaufte Journalisten” („Bought journalists” – „Ziaristi cumparati”). Gasiti un video si pe YouTube, de la „Russia Today”.

Cam asa arata democratia. Robert Turcescu nu e chiar caz rar. Udo Ulfkotte a fost si el „jurnalist sub acoperire”.

Tineti-ne la curent. Cu Democratia. IN LUME.

victor L  •  30 septembrie 2014, 22:09

Ba, putin si despre ziaristi:
– „WTA şi-a pierdut încrederea în Simona Halep!” ca atare ” cei de la WTA au hotărît să accelereze înfiinţarea unor noi vedete”.

– „Site-ul oficial al turneului de la Beijing a lăudat-o pe Simona Halep după victoria din turul 2 al competiţiei.”
Stiti, dle Tolontan, care ziaristi scriu asa?

mutulik  •  30 septembrie 2014, 22:48

domnule Tolontan,
nu vi se pare ciudat ca in documentele/extrasele publicate de dvs. mai sus nu apare niciun nume? Am citit ca toate neregulile au fost savarsite de reprezentantii MDRT. Nu au si ei un nume? Ionescu, Popescu, Georgescu?
Cred ca raspunderea este individuala…
Popescu a facut! Ionescu a dres! Georgescu a furat! Sa se duca la puscarie!
Dar cine sunt reprezentanii MDRT?

sile  •  30 septembrie 2014, 22:55

Democratia exista atata timp cat exista presa.

Iar in Romania, presa este ingenuncheata putin cate putin chiar de cei care se autoproclama sustinatorii democratiei.

In frunte cu cel care ne-a fost presedinte 10 ani si care acum isi ajuta „urmasa”. Ipocriti.

Domnule Tolontan, mergeti cu ancheta asta pana la capat. Va rog. Multumesc.

Razvan  •  1 octombrie 2014, 0:21

Multumesc pentru aceste anchete si pentru munca depusa. Astept cu nerabdare si niste materiale care sa prezinte activitatea domnului Videanu ca primar si ministru. Eu cred ca vorbim de sute de milioane de euro.

Talpaiadului  •  1 octombrie 2014, 4:56

Felicitari pentru perseverenta in cazul galei Bute. Nu-i lasati pe cei de la procuratura sa ascunda g u n o i u l sub covor.

Udrea este vinovata pana peste cap, ce a facut ea este mult mai grav decat ce a facut Ridzi. Sa plateasca!

Cătălin Tolontan  •  1 octombrie 2014, 9:04

55, mutulik: in documente apar si nume, le gasiti acolo, sa stiti.

Dupa cum scrie si in incheierea Ordonantei DNA, se incepe urmarirea penala in rem si acum ar urma sa stabileasca cine anume sint persoanele care vor fi urmarite penal.

mihai  •  1 octombrie 2014, 12:33

Sunt un cititot fidel al gazetei si nu-mi displac anchetele care au legatura cu sportul. Toate domeniile sunt corupte si va sustin in demersurile jurnalistice. Iar investigatia Gala Bute dezvaluie cat de mult se fura si cum. Si este vorba despre bani publici. Felicitari

LEFTER POPESCU  •  1 octombrie 2014, 13:44

.

Domnule Tolontan,

sper si imi doresc ca justitia sa-si faca treaba repede si bine in „GALA BUTE” iar cei vinovati sa fie pedepsiti cum se cuvine.

Eu insa va provoc la o a doua repriza, de data aceasta a „Galei Microsoft”, unde dorind sa-l loveasca pe Funeriu pentru niste nereguli din ministerul invatamantului din 2010, premierul Ponta si-a dat singur cu tesla in boashe , lovindu-le bine de tot si pe cele ale lui Adrian Nastase provocand, astfel, – „Principiul dominoului”.

Sa vedem acum pe unde isi va scoate tesla , in special dupa interviul pe care l-a avut aseara la DIGI 24 in fata dl Prelipceanu, in care si-a recunoscut marea prostie pe care a facut-o , numindu-se singur un masochist.

„Potrivit declaraţiei unui martor din dosarul Microsoft, în 2004, Claudiu Florică (fostul şef al Fujitsu România) s-a întâlnit cu Victor Ponta care avea la acea vreme funcţia de şef al Corpului de Control al premierului Adrian Năstase şi a încercat să-l determine pe Victor Ponta să demareze o anchetă a Corpului de Control la sediul Ministerului Educaţiei şi prin această presiune să oblige practic, firma Siveco să reintroducă firmele protejate de Claudiu Florică în cele două extensii de contract, una în valoare de 20 milioane de dolari şi cealaltă de 96 milioane de dolari, semnate în timpul guvernării PSD.

În schimbul acestei susţineri din partea lui Victor Ponta, Fujitsu Siemens Computers a dotat sediul Tineretului Social Democrat cu calculatoare Fujitsu Siemens în baza unei donaţii făcută prin partenerii Fujitsu Siemens Computers, de la acea dată.

Declarațiile unui martor: „Persoanele implicate în trafic de influenţă şi luare de mită în acest contract sunt Adrian Năstase, prim – ministru în perioada 2000 – 2004, Alexandru Bittner care intermedia plata mitelor către Adrian Năstase în acea perioadă, Remus Truică, şeful Cancelariei Primului – ministru în acea perioadă, Victor Ponta, şeful Corpului de Control al Premierului în acea perioadă (…)”

Domnule Tolontan, cred ca imensa majoritatea a cititorilor astepta sa afle opinia dvs. despre aceasta „GALA” .

Comentează

Știrile momentului pe tolo.ro

No items